Çevreleme Politikası | Containment Policy

Kasım 6, 2019   |   by admin

Çevreleme Politikası | Containment Policy Nedir ?

Bir olay tespit edildiğinde ve doğrulandığında etkilerin minimum düzeye indirilmesi için atılan adımları içeren politikadır.