Bulut Bilişim | Cloud Computing

Kasım 5, 2019   |   by admin

Bulut Bilişim | Cloud Computing Nedir ?

Bulut Bilişim tüm uygulama, program ve verilerin sanal bir sunucuda yani bulutta depolanmasıdır. İnternete bağlı olunan herhangi bir ortamda cihazlar aracılığıyla bu bilgilere kolayca erişim sağlanabilir.